Survival – техники за оцеляване

Ако сме попаднали в ситуация, в която трябва да се ориентираме за посоките на света, за да можем да оцелеем и да намерим изход, има начин това да се случи. Има стара военна техника, която командосите са използвали, за да се ориентират за посоките на Света без компас.

Техниката е много проста и лесна за изпълнение, разбира се, ако имате слънце и часовник със стрелки. Поставете ръката си успоредно на земята с часовник сочещ нагоре.

Ако сте в северното полукълбо

Насочете стреката на часовете точно към слънцето. Точката на половината разстояние между тази стрелка и 12 часа(13 часа през зимата) сочи винаги на Юг.

Ако се намирате в южното полукълбо

Насочете стрелката на часовете към слънцето. Точката на половината разстояние между стрелката и 12 часа(13 часа през зимата) ще сочи винаги точно на Север.

Важно! Ако часовникът е преместен напред, заради пестенето на дневна светлина, използвайте разстоянието до 13 часа, както е описано и по-нагоре.

Друг лесен начин е да погледнете мъха на камъните или дърветата, ако има разбира се такива и ако те имат мъх по себе си. Той се образува само по северната част на камъка, тоест срещуположната посока е Юг.

2 коментара за сега.

  1. […] За целта ще използваме Северната звезда или метода с определяна на посоките на Света с часовник(за да разберете повече за този метод, проследете […]

  2. „Как да се ориентирате за посоките в слънчев ден? Забийте пръчка в земята и маркирайте с камъче края на сянката й. След 15 минути маркирайте и втората точка. Линията прекарана през тези две точки ще ви даде посоките Изток – Запад.“

    Запад-Изток младежо…………

Публикувай коментар